Aktuellt

2024-01-28


IVO-ansökan om Tillstånd enligt SoL och LSS


Bonuskraft AB kan hjälpa ditt företag med att göra ansökan till IVO för hemtjänst,ledsagning,avlösning samt personlig assistans!


Har Arbetsmiljöverket hört av sig?


Bonuskraft AB kan hjälpa er om ni ska få besök av Arbetsmiljöverket eller efteråt om ni har fått krav som ni ska komplettera med efter att Arbetsmiljöverket varit på besök. Ni kan även få tillgång att köpa Bonuskrafts framtagna Arbetsmiljöledningssystem. Bonuskraft har hjälpt flera företag med detta med gott resultat och företagen har fått nya verktyg för ett levande arbetsmiljöarbete. Detta system kommer snart att vara tillgängligt i webshopen!


 Webshoppen


Här kan ni köpa Kvalitetsledningssystemet enl. SOSFS 2011:9 för hemtjänst och Arbetsmiljöledningssystem med inriktning mot hemtjänst/boendestöd. Har ni behov av ledningssystm för andra typer av verksamheter hör av er så hittar vi en lösning.

Aktuellt