Nyheter

2020-02-01


IVO-ansökan om Tillstånd


Bonuskraft AB kan hjälpa ditt företag med att göra ansökan till IVO för hemtjänst,ledsagning,avlösning samt personlig assistans!


Har Arbetsmiljöverket hört av sig?


Bonuskraft AB kan hjälpa er om ni ska få besök av Arbetsmiljöverket eller efteråt om ni har fått krav som ni ska komplettera med efter att Arbetsmiljöverket varit på besök. Ni kan även få tillgång att köpa Bonuskrafts framtagna Arbetsmiljöledningssystem. Bonuskraft har hjälpt flera företag med detta med gott resultat och företagen har fått nya verktyg för ett levande arbetsmiljöarbete. Detta system kommer snart att vara tillgängligt i webshopen!


Vår Webshop


Här kan du bland annat köpa Kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9

och olika paket med rutiner för att använda i din verksamhet.

Nyheter